RHEINZINK-GRANUM - de grijze elegantie

Productinformatie over RHEINZINK-GRANUM

De RHEINZINK GRANUM productlijn bestaat uit twee gefosfateerde varianten: GRANUM skygrey en GRANUM basalte. De grijze elegantie van GRANUM skygrey oogt in haar eenvoud puur en authentiek. GRANUM basalte is mat zwart zink met een hoogstaand en tijdloos uiterlijk: de antraciet zwarte laag geeft een compleet nieuwe dimensie aan zink. GRANUM skygrey en basalte hebben een lange levensduur en zijn volledig recyclebaar. Zowel daken, gevels, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen kunnen in deze varianten worden uitgevoerd.

De strakke grijstinten bieden ruimte voor moderne, natuurlijke architectuur. Het materiaal heeft een mat uiterlijk met een duidelijk zichtbare walsstructuur (de 'graan') die zich in de loop der tijd verder accentueert. 

De veelzijdigheid van GRANUM maakt het mogelijk om daken, gevels, boeidelen en andere bouwdelen te bekleden. Zwart zink geeft een accent aan gebouwdelen, zoals kaders rondom kozijnen en de zijwangen van dakkapellen. Er is ook een volledig hemelwaterafvoersysteem beschikbaar. Het materiaal leent zich uitermate goed voor het bekleden van zowel het dak als de gevel, zoals bij een schuurwoning het geval is.

Het grijs en zwarte matte oppervlak wordt bereikt door het fosfateren van het materiaaloppervlak. Deze fosfaatlaag zal in de loop der tijd een natuurlijke patinavorming gaan vormen, hierdoor wordt het donkere oppervlak van RHEINZINK-GRANUM basalte lichter. 

Op plaatsen waar weinig tot geen regenwater komt, zoals boeideelbekleding en de onderzijde van een overstek, kunnen zich chloriden vormen die reageren met de natuurlijke patinalaag. Dit uit zich in witte puntjes op het materiaal. Met name op het donkere oppervlak van GRANUM basalte kan dit als storend ervaren worden. Lees meer over de eigenschappen in de brochure ‘Materiaaleigenschappen RHEINZINK’.

De producten in de GRANUM productlijn zijn uitermate geschikt voor plaatsen waar men nauwelijks tot geen onderhoud wenst. Het materiaal verouderd mee met andere bouwmaterialen, zoals onbehandeld hout en (natuur)steen.

Ontdek de wereld van GRANUM en vraag nu materiaalmonsters aan.