Bouwfysica: een combinatie van factoren

Onder bouwfysica vallen de eisen waar bouwelementen aan moeten voldoen op het vlak van weersinvloeden, brandbeveiliging of thermische isolatie. Een dak of gevel moet vaak voldoen aan een combinatie hiervan. 

Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol in de bouwfysica. Dak- en gevelelementen beschermen bijvoorbeeld tegen regen, sneeuw, hagel en andere invloeden bestand zijn. Een goed hemelwaterafvoersysteem is daarom onmisbaar en moet zodanig zijn gedimensioneert dat deze ook onder extreme weersomstandigheden betrouwbaar functioneert. 

Goede thermische isolatie voorkomt verlies van stookwarmte in de winter en beschermt tegen warmtestraling in de zomer.

Bouwfysica binnen het Bouwbesluit

In Nederland staat in het Bouwbesluit aan welke eisen een dak of gevel op bouwfysisch moet voldoen. Hierin wordt verwezen naar diverse NEN-EN-Normen, zoals de NEN 6068 voor brandoverslag en de EN 13501-1 voor de brandklasse van een materiaal.