Download Building Information Modeling (BIM).

BIM betekent Building Information Modeling. Het beschrijft een methode om planning, uitvoering en exploitatie van gebouwen en andere bouwwerken met behulp van software te optimaliseren. Hiermee wordt het netwerk en de transparante samenwerking van alle partijen bedoeld die bij het bouwproces betrokken zijn. 

De basis is een 3D-model waarin de ruimtelijke structuur, componenten en attributen van alle delen van het gebouw zijn afgebeeld en continu worden beheerd tijdens planning en levenscyclus van een gebouw. Alle betrokkenen bij het project hebben toegang en hebben daardoor altijd de meest recente informatie en een algeheel overzicht van het project. In tegenstelling tot conventionele 2D-planning, waarbij alle planningsstappen afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd, worden deze via de BIM-methode met elkaar verbonden.

De volgende softwareformaten zijn beschikbaar: het BIM-formaat Revit (.rfa) en 7 formaten voor standaard CAD- en rendering-software: .jpeg, .c4d, .mat, .skm, .xsh, .vismat, .3dm en .ifc als universeel formaat voor BIM-programma's. De Revit-data zijn beschikbaar in het Duits en Engels.

Je vindt alle BIM-gegevens als download op www.polantis.de/rheinzink.