Deklijsten voor dakranden van vlakke daken

Voordelen

  • Montage met en zonder solderen
  • Eenvoudige en snelle montage
  • Prefab binnen en buitenhoeken
  • 10 standaard breedtematen

NIEUW: RHEINZINK GRANUM basalte deklijsten

Het assortiment RHEINZINK walsblank KliQ-delijsten en Quick-fix deklijsten is uitgebreid met GRANUM basalte. Deze antraciet zwarte kleur zorgt voor een prachtige afwerking van de dakrand. Het assortiment bestaat uit deklijsten, koppelstukken en binnen- en buitenhoeken. De volgende modellen zijn beschikbaar:

GRANUM basalte KliQ-deklijst 45/50 en 65/50
GRANUM basalte Quick-fix deklijst 80/40 en 95/40

Brochure

KliQ-deklijst - voor platte daken met een schuine opstand

Het RHEINZINK KliQ-deklijstsysteem is een snel en eenvoudig te monteren zinken dakrandafwerking. De deklijst wordt vastgeklikt op de bijbehorende verzinkt stalen KliQ-klangen. De KliQ-deklijst kan gesoldeerd worden, maar is ook te monteren zonder te solderen: met behulp van expansieklangen wordt de verbinding tussen de lengtes onderling gemaakt. Voor het afwerken van de hoeken zijn er standaard binnen en buitenhoeken beschikbaar. Er zijn zes verschillende typen KliQ-deklijsten verkrijgbaar zodat er voor iedere dakrand een oplossing is.

De KliQ-deklijst is geschikt voor daken met een schuine opstand (mastiekschroot). Voor daken met een rechte opstand is het Quick-fix systeem geschikt.

RHEINZINK KliQ-deklijsten zijn getest op windlbelasting: raadpleeg de windbelastingstabel voor het benodigd aantal klangen.

Brochure

 

Modellen KliQ-deklijst

Modellen

ModelABCLASSIC walsblankGRANUM basalte
KliQ-deklijst 45/5020452 en 3 meter3 meter
KliQ-deklijst 65/5020652 en 3 meter3 meter
KliQ-deklijst 85/5020852 en 3 meter-
KliQ-deklijst 105/50201052 en 3 meter-
KliQ-deklijst 125/50241252 en 3 meter-
KliQ-deklijst 145/50241452 en 3 meter-

 

Onderdelen

DeklijstExpansieklangBinnenhoekBuitenhoekKlang

Montage-instructie

Quick-fix deklijst, voor platte daken met rechte opstand.

Het RHEINZINK Quick-fix-deklijstsysteem is een snel en eenvoudig te monteren zinken dakrandafwerking. De deklijst wordt vastgeklikt op de bijbehorende verzinkt stalen Quick-fix klangen. De Quick-fix deklijst kan gesoldeerd worden, maar is ook te monteren zonder te solderen: met behulp van expansieklangen wordt de verbinding tussen de lengtes onderling gemaakt. Voor het afwerken van de hoeken zijn er standaard binnen en buitenhoeken beschikbaar. Er zijn vier verschillende typen Quick-fix deklijsten verkrijgbaar zodat er voor iedere dakrand een oplossing is.

De Quick-fix deklijst is geschikt voor daken met een rechte opstand (90 graden opgeplakt EPDM bijvoorbeeld). Voor daken met een schuine opstand is het KliQ-deklijstsysteem geschikt.

RHEINZINK Quick-fix deklijsten zijn getest op windlbelasting: raadpleeg de windbelastingstabel voor het benodigd aantal klangen.

Brochure

Modellen Quick-fix deklijst

Modellen

Model ABCLASSIC walsblankGRANUM basalte
Quick-fix deklijst 45/4020452 en 3 meter-
Quick-fix deklijst 80/4020802 en 3 meter3 meter
Quick-fix deklijst 95/4020952 en 3 meter3 meter
Quick-fix deklijst 125/40241252 en 3 meter-

 

Onderdelen

DeklijstExpansieklangBinnenhoekBuitenhoekKlang

Montage-instructie


Aantal klangen

Dit klangadvies is geldig voor de KliQ-deklijst en Quick-fix deklijst met toebehoren, geproduceerd door RHEINZINK Nederland. De tabellen zijn geldig tot een dakrandhoogte van 25 meter boven maaiveld.

Bepaal het windgebied aan de hand van de kaart. Bepaal of het een kustzone, onbebouwd of bebouwde zone is. Gebruik onderstaande tabel om de klasse te bepalen (A, B of C).

 

Windgebied I

Windgebied II

Windgebied III

Kust*

C

C

n.v.t.

Onbebouwd

C

B

A

Bebouwd

B

A

A

*In windgebied I en II is er sprake van een kuststrook. Deze kuststrook geldt voor de Noordzeekust, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse meren. Een bouwwerk valt in deze strook als de afstand van het water tot het gebouw kleiner of gelijk is aan tien maal de gebouwhoogte. De wind kan in deze strook ongehinderd over een afstand van minimaal 2 km aanzwellen voordat het gebouw wordt bereikt.

Aan de hand van de klasse kan met deze tabel het aantal klangen bepaald worden.

De in deze tabellen weergegeven adviezen moeten worden beschouwd als een leidraad, waarvoor aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten. Raadpleeg bij twijfel RHEINZINK Nederland.

Expansie

Wanneer er gekozen wordt om de KliQ- en Quick-fix deklijsten aan elkaar te solderen, of bij het solderen van maatwerk deklijsten, moet rekening gehouden met het uitzetten en krimpen van het materiaal. Als een deklijst niet voldoende kan expanderen kan dit als gevolg hebben dat de soldeernaad of het zink zal gaan scheuren.

  • De maximale dilatatievrije lengte van een deklijst is 12 meter.
  • Vanaf een hoek (gefixeerd punt) moet na 3 meter altijd een dilatatie toegepast worden.

Een dilatatie kan gemaakt worden met een expansieklangen of bij maatwerk met een expansiestrook (ribbelzink). Als de deklijst breder is dan ca. 250 mm is het aan te bevelen om de kopkanten van de deklijst ter plaatse van de expansie 15 mm om te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat de deklijst opbolt en open komt te staan.

Maatwerk

Met de tien standaard deklijsten biedt RHEINZINK een uitgebreid en eenvoudig te monteren dakrandsysteem. In het geval dat deze standaard producten niet passen is maatwerk mogelijk. RHEINZINK maakt deklijsten op maat in haar eigen productie en kan vaak de volgende dag al leveren (neem hiervoor contact op met je groothandel). 

Heb je nog meer vragen?

Neem contact op

Brochures en productinformatie

Technische details

Monsteraanvraag