Colofon

Uitgever:

RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Germany

Tel.:  +49 2363 605-0
Fax:  +49 2363 605-209
E-Mail:  info[at]rheinzink.de

Hoofdkantoor: Datteln
Reg.-rechtbank kantongerecht Recklinghausen HR A 2939
USt-ID-Nr.: DE 126337704

Persoonlijk aansprakelijke partner:
RHEINZINK Verwaltungsgesellschaft mbH
Hoofdkantoor: Datteln
Reg.-rechtbank kantongerecht Recklinghausen HRB 4240

Management
Mr. Carsten Beier (CEO)
Mr Pascal Hagemann
Dr. Michael Knepper
Mr. Marcus Konrad
Mr. Kay Janhke

 

Informatieplicht volgens artikel 36 van de Duitse wet op beslechting van consumentengeschillen (VSBG):
Voor RHEINZINK is de informatieplicht volgens art. 36 VSBG niet relevant, aangezien deze wet de zakelijke relatie met eindgebruikers betreft. RHEINZINK levert zijn producten aan gespecialiseerde groothandels (B2B).

 

Juridische informatie
De inhoud die wordt aangeboden op de website van RHEINZINK GmbH & Co. KG (www.rheinzink.nl) wordt voortdurend en met de grootste zorg bijgewerkt. Desondanks aanvaardt RHEINZINK geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of voortdurende beschikbaarheid van de inhoud.

RHEINZINK verstrekt bindende informatie, uitleg en aanbevelingen uitsluitend in het kader van persoonlijke en individuele communicatie.

RHEINZINK GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor uitgaande links naar websites van derden ("externe links") waarnaar deze website verwijst.

Het linken van externe websites naar de RHEINZINK-website is alleen toegestaan ​​als er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van RHEINZINK GmbH & Co. KG.

De inhoud van de RHEINZINK-website is auteursrechtelijk beschermd. Alle inhoud (afbeeldingen, handelsmerken, logo's en andere gegevens) mag alleen worden hergebruikt of gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van RHEINZINK GmbH & Co. KG.
 

Advies en verantwoordelijkheid
We willen je graag voorzien van nuttige informatie in onze brochures en op onze website en je deskundig adviseren over het gebruik van onze producten voor dakbedekking, gevelbekleding en hemelwaterafvoer.

In zijn technische aanbevelingen houdt RHEINZINK rekening met de huidige stand van de techniek op het gebied van utiliteitsbouw, productontwikkeling en onderzoek. Dergelijke uitspraken of aanbevelingen beschrijven mogelijke toepassingen in de standaardgeval en in overeenstemming met het Europese klimaat, in het bijzonder het continentale klimaat van Europa. Het is natuurlijk onmogelijk om alle mogelijke klimaatzones te beschouwen. Hiervoor zou per geval een analyse moeten worden uitgevoerd. Een technische aanbeveling van RHEINZINK kan geen advies of werk vervangen van de projectmanager (de facto of de jure) over het bouwproject dat ontworpen en uitgevoerd wordt door het uitvoerende bedrijf volgens de specifieke lokale kenmerken, huidige normen, aanbevelingen en best practices. De verstrekking van deze documenten vormt daarom geen wettelijke aansprakelijkheid van RHEINZINK en vormt daarom geen legitieme rechtvaardiging voor het toekennen van schadevergoeding en andere aanspraken van welke aard dan ook van de kant van de gebruiker. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van aannemers en bouwvakkers om ervoor te zorgen dat de producten en systemen van RHEINZINK geschikt zijn voor het type en de functie van het gebouw en compatibel zijn met de andere gebruikte producten en technologieën.

 

Copyright © 2021 RHEINZINK GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden