Bepaling afvoercapaciteit RHEINZINK hemelwaterafvoersysteem

In de NEN 3215 staat omschreven hoe de afvoercapaciteit van hemelwaterafvoerbuizen (HWA-buizen) wordt bepaald. De afvoercapaciteit van een HWA-buis is mede afhankelijk van het model dakgoot waarop deze is aangesloten. Voor deze berekening zijn Rheinzink standaardgoten en ronde hemelwaterafvoerbuizen als uitgangspunt genomen.

Bepaal de regenbelasting per dakvlak

Om te bepalen hoeveel Rheinzink HWA-buizen er nodig zijn moet er eerst worden bepaald wat de regenbelasting per dakvlak is.  De regenbelasting wordt volgens de volgende formule bepaald:

Regenbelasting per dakvlak (l/s) = α x i x β x Ad

Α, dit is de reductiefactor van het dak, deze wordt bepaald met onderstaande tabel:

Toepassing

Reductiefactor α

Vlak dak met ballastlaag grind

0,60

Vlak dak zonder ballastlaag

0,75

Schuin dak

1

Groene daken zijn buiten beschouwing gelaten gezien deze negatieve invloed kunnen hebben op zink (zuren uit o.a. de grond en sedum)

i regenintensiteit, dit is een vaste waarde: 0,03 (l/s)/m2

β, deze waarde wordt bepaald aan de hand van de dakhelling uit onderstaande tabel:

Dakhelling

Β

≤ 45°

1

>45

≤ 60°

0,8

>60°

≤ 85°

0,6

>85°

≤ 90°

0,3

 

Ad, dit is het oppervlak van het dakvlak in m2. Het oppervlak wordt evenwijdig aan het dakvlak gemeten (dus geen horizontale projectie).

De uitkomst van deze formule wordt in liter per seconde uitgedrukt. Dit is dus maximale mogelijke belasting, op basis van een maximale regenval van 0,03 (l/s)/m2.

Afvoercapaciteit per HWA-buis

Op basis van de uitkomst van deze berekening kan het aantal en de diameter van de HWA-buizen bepaald worden. De afvoercapaciteit per HWA-buis is afhankelijk van het type dakgoot waar deze onder wordt gemonteerd.

Er gelden altijd een een aantal basisvoorwaarden:

  • Een dakvlak groter dan 100 m2 moet minimaal 2 afvoerpunten hebben
  • De maximale lengte van een dakgoot per HWA-buis is gerelateerd aan de diameter van de HWA-buis:

diameter 60 en 70: maximaal 10 meter
diameter 80 en 100: maximaal 20 meter

  • De waterlijn van het dak moet binnen de vooropstand van de goot vallen. Dit is het dakvlak waar het water overheen loopt, virtueel verlengd naar de vooropstand van de goot.

In onderstaande tabel kan de afvoercapaciteit bepaald worden. De verhouding tussen de goothoogte en/of gootbodem en de diameter van de HWA-buis bepaald de afvoerfactor. Alleen de mogelijke combinaties die binnen de norm vallen zijn in de tabel opgenomen.

Dak of Goottype

HWA buis diameter (mm)

Afvoercapaciteit (l/s)

Vlak dak

60

2,17

Vlak dak

70

3,20

Vlak dak

80

4,45

Vlak dak

100

7,77

M30

60

2,17

M30

70

1,60

M30

80

2,23

M37

70

1,60

M37

80

4,45

M37

100

7,77

M44

70

3,20

M44

80

4,45

M44

100

7,77

B37

70

1,60

B37

80

2,23

B44

70

1,60

B44

80

2,23

B44

100

3,89

B55

80

4,45

B55

100

3,89

De regenbelasting per dakvlak / De afvoercapaciteit geeft (naar boven op een heel getal afgerond) geeft het aantal HWA-buizen aan.

RHEINZINK biedt de hoogste kwaliteit

Alle belangrijke informatie is te vinden in de download sectie. Daarnaast staat ons team van specialisten voor je klaar om technische vragen te beantwoorden, neem hiervoor contact met ons op!

Neem contact op