Design en duurzaamheid, gaat dat?

RHEINZINK staat voor toekomstige kwaliteit. Dit wordt onderschreven door de vele keurmerken waarmee het materiaal is gecertificeerd. Ze bevestigen wat architecten, verwerkers en bouwers al tientallen jaren in de praktijk ervaren. Geen enkel materiaal kan meer zekerheid bieden. Gebouwen met de charismatische uitstraling van RHEINZINK worden over de hele wereld gebouwd, zijn voorzien van de juiste ecolabels en voldoen aan de principes van duurzaamheid en ecologie.

Cradle to Cradle Certificaat

RHEINZINK is Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd

Dit geldt voor de volgende producten:

  • Dak- en gevelsystemen

  • Hemelwaterafvoerproducten

RHEINZINK is volledig en zonder kwaliteitsverlies recyclebaar, in C2C termen: upcyclebaar. Door de hoge restwaarde van zink wordt 95% van het oude zink gerecycled. Het oude zink wordt vervolgens omgesmolten tot nieuw zink. RHEINZINK heeft een zeer lange levensduur van meer dan 75 jaar. Zink is een essentieel element voor mens, plant en dier.

De basis van een Cradle to Cradle certificering is dat alle materialen in een product zonder kwaliteitsverlies en restproducten nuttig kunnen worden ingezet in een nieuw product en zo binnen dezelfde gebruikscyclus blijven. In tegenstelling tot de term recycling is de basis van Cradle to Cradle dat het materiaal minimaal zijn oorspronkelijke waarde terugkrijgt in een nieuwe toepassing (upcycling) en niet op een andere, laagwaardige manier wordt toegepast (downcycling). Door het sluiten van deze technische of biologische kringloop wordt afval en vervuiling van het milieu voorkomen. Bijkomende voorwaarden zijn dat het materiaal tijdens het gebruik, hergebruik en nieuwe toepassing geen giftige stoffen mag verspreiden.

Versie 4 van het de LEED beoordeling voor nieuwe gebouwen verleent extra punten aan Cradle to Cradle producten. In de nieuwe versie leveren Cradle to Cradle producten tot twee punten op in de sectie Materialen & Grondstoffen. Dit voordeel moedigt aan om “gezondere producten en materialen” te kiezen.

Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase bevat generieke levenscyclusdata van bouwmaterialen. Deze informatie vormt de basis voor het maken van een milieuprestatieberekening (Milieuprestatie gebouw). RHEINZINK is met 11 productkaarten aanwezig in de database. Zo is er een eerlijke vergelijking te maken tussen materialen op basis van het materiaal, levensduur en recycling. Voor meer informatie zie de Nationale Milieudatabase en zoek op 'RHEINZINK'. 

KOMO certificering

RHEINZINK bladzink, dakgoten en hulpstukken, hemelwaterafvoerbuizen en hulpstukken en maatwerk goten zijn KOMO gecertificeerd. De KOMO certificering is gebaseerd op een BRL (Beoordelingsrichtlijn), en is een aanscherping van de geldende EN normering. Met een KOMO certificering voldoet het product aan de eisen die worden gesteld in de Nederlandse bouw.

KOMO Blad en bandzink

KOMO Dakgoten en hulpstukken

KOMO HWA-buizen en hulpstukken

KOMO Maatwerk

 

 

ISO Certificeringen voor het milieu

Het duurzame profiel van RHEINZINK is beoordeeld en gecertificeerd volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 en het energiemanagementsysteem ISO 50001. Hiermee kunnen wij besparen op energie en hulpbronnen om zo de milieu-impact van onze producten zo laag mogelijk te houden.

Meer dan de norm - QUALITIY ZINC

Wat betreft materiaalkwaliteit gaat RHEINZINK veel verder dan de vereiste EN 988 norm en is het de enige titaanzinkfabrikant die de hoogste kwaliteit biedt, met het QUALITY ZINC keurmerk. RHEINZINK wordt vrijwillig onderworpen aan de strenge controle door TÜV Rheinland volgens de eisen van QUALITY ZINC. Deze externe controle wordt vier keer per jaar onaangekondigd uitgevoerd door een inspecteur van TÜV Rheinland. 

 

 

 

 

REACH-wetgeving EG/1907/2006

RHEINZINK is niet onderworpen aan registratie in de REACH-wetgeving, aangezien het een product is en geen stof. Vandaar dat alleen de bestanddelen als zodanig door de fabrikant moeten worden geregistreerd.

Onze grondstofleveranciers hebben hun stoffen geregistreerd wanneer deze onder de REACH-verordening vallen.

RHEINZINK-producten bevatten geen SVHC-stoffen in concentraties > 0,1% en zijn daarom niet meldingsplichtig.