Aspecten van de bouwfysica van het dak

Thermische isolatie

Thermische isolatie rondom het huis is goed voor je portemonnee en levert comfort in huis. Ze verhoogt de waarde van een huis en is milieuvriendelijk omdat er minder venergie hoeft te worden gebruikt. En er ontsnapt minder warmte via de constructie naar buiten.

De isolatie van het dak is een hierbij van cruciaal belang. Dit is zowel van toepassing op nieuwbouw als op de renovatie. De isolatie dient ter bescherming tegen verlies van stookwarmte in de winter en tegen warmtestraling in de zomer.

Thermische isolatie in de winter

Thermische isolatie in de winter vermindert het warmteverlies van een gebouw, biedt de bewoners een comfortabele leefruimte en beschermt de bouwconstructie duurzaam tegen de effecten van vocht. Voorwaarde is dat de binnenruimte voldoende wordt verwarmd en geventileerd in overeenstemming met het gebruik. De minimale thermische isolatie in de bouw wordt geregeld in het Bouwbesluit.

Bij het isoleren van een gebouw moet erop worden gelet dat het van binnen luchtdicht en van buiten winddicht is. Zeker bij geventileerde zinken daken verdient dit extra aandacht, omdat er een actieve ventilatiestroom onder het dak aanwezig is. Ook koudebruggen, d.w.z. constructiedelen die koude sneller absorberen en doorlaten dan andere delen, moeten worden vermeden of hun effect op omliggende constructiedelen moet worden geminimaliseerd.

Thermische isolatie in de zomer

Thermische isolatie in de zomer voorkomt dat opwarming in een gebouw door directe en indirecte zonnestraling ontstaat.

In de zomer zijn de dagelijkse temperatuurschommelingen van de buitenlucht meestal hoger dan in de winter. Bovendien kan er door zonnestraling een zeer groot temperatuurverschil op de constructie-oppervlakken ontstaan. 

Bij het gebruik van dakramen is het belangrijk om te zorgen voor een zo laag mogelijke warmtedoorvoer en mogelijk een zonwering.

Het binnenklimaat kan nog worden verbeterd door nachtelijke ventilatie en het sluiten van ramen en deuren overdag.

 

Brandveiligheid

Dakbedekking die bestand is tegen vliegvuur

De afwerking van een dak moet volgens de NEN 6063 niet brandgevaarlijk zijn. Dit om te voorkomen dat het door vliegvuur uit de omgeving in brand vliegt. RHEINZINK is ingedeeld in categorie A1 volgens NEN EN 13501-1, deze categorie is de hoogste classificatie voor gedrag bij brand en stelt dat RHEINZINK-materiaal niet brandbaar is, geen rook ontwikkelt en dat het materiaal geen brandende druppels vormt. RHEINZINK wordt daarom niet geacht om brandgevaarlijk te zijn.

Wanneer een bouwwerk geen ‘voor personen bestemde vloer’ heeft die hoger ligt dan 5 meter en de het dak tenminste 15 meter van de perceelgrens ligt, geldt de eis niet. Ook als een bouwwerk een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 (bijvoorbeeld een tuinhuis of schuur) heeft vervalt de eis.

 

Geluidsisolatie

Geeft regen op zinken daken geluidsoverlast is een veelgehoorde vraag. Vaak wordt een zinken dak geassocieerd met een (ongeïsoleerd) stalen dak van een fabriekshal of stal, die bij hevige regen flink wat 'trommelgeroffel' kan veroorzaken.  ln het geval van zinken daken, waterslagen en andere afdekkingen wordt het materiaal volledig ondersteund door een houten beschot. Deze onderconstructie neemt het regengeluid op, waardoor overlast van regen niet veel anders is dan bij een pannendak. Worden er hoge eisen gesteld aan geluid binnen in de woning, dan kan dit in eerste instantie worden opgelost in het dakpakket (de isolatie) zelf. Als extra maatregel kan er ook worden gekozen om tussen het zink en de onderconstructie een AIR-Z structuurmat toe te passen. Deze zorgt voor een extra geluidsdemping. 

Bliksemafleiding

Voor een bouwwerk met een zinken dak gelden met betrekking tot bliksemafleiding geen andere eisen dan een andere type dakmateriaal. Bliksemafleiding moet voldoen aan de EN 62305-3.

Aandachtspunten bliksemafleider op een RHEINZINK dak:

  • Gebruik voor de montage van de bliksemafleider speciale klemmen die het zink niet doorboren
  • Monteer nooit klemmen op het uiteinde van een fels- of roefbaan, omdat deze de baan zal beperken in zijn thermische uitzetting
  • Gebruik nooit een koperen bliksemafleider op een zinken dak
  • Een hemelwaterafvoerbuis mag nooit dienen als bliksemafleider. 

RHEINZINK biedt de hoogste kwaliteit

Alle belangrijke informatie is te vinden in de download sectie. Daarnaast staat ons team van specialisten voor je klaar om technische vragen te beantwoorden, neem hiervoor contact met ons op!

Neem contact op