RHEINZINK-CLASSIC bright-rolled - origineel walsblank

  • WALSBLANK TITAANZINK
  • PATINEERT DOOR DE JAREN.
  • KARAKTERISTIEK ZINKUITERLIJK

Origineel, natuurlijk en puur: RHEINZINK-CLASSIC bright-rolled (walsblank zink) heeft zichzelf al meer dan 50 jaar bewezen. RHEINZINK-CLASSIC is natuurlijk walsblank zink dat in de loop der tijd onder invloed van de atmosfeer een patinalaag ontwikkelt. Het walsblanke glanzende oppervlak krijgt onder invloed van weeromstandigheden een blauwgrijze gesloten laag die verantwoordelijk is voor de lange levensduur van zink. 

 

 

 

Aandachtspunt

Op het materiaal kan een optisch onregelmatige patinalaag ontstaan. Met name op plaatsen waar weinig tot geen regenwater komt, zoals geveldelen en de onderzijde van een goot of overstek, kunnen zich chloriden afzetten die reageren met het oppervlak. Dit uit zich in onregelmatige patinavorming en/of witte afzetting op het materiaal.


Voor meer informatie over de eigenschappen van het materiaal zie de brochure RHEINZINK materiaaleigenschappen.

CLASSIC bright-rolled is toepasbaar als dak- en gevelsysteem maar ook als dakrand, boeideelbekleding en als volledig hemelwaterafvoerassortiment. Het materiaal is uitermate geschikt voor plaatsen waar men nauwelijks tot geen onderhoud wenst. Het materiaal verouderd mee met andere bouwmaterialen, zoals onbehandeld hout en (natuur)steen.

Ontdek de wereld van CLASSIC en vraag nu materiaalmonsters aan.