FAQ

Lees hier de antwoorden op de meest uiteenlopende vragen over ons materiaal RHEINZINK en over zink in het algemeen.

Waarom is RHEINZINK milieuvriendelijk materiaal?

RHEINZINK is een natuurlijk materiaal gemaakt van het sporenelement zink. Zink is een essentieel element voor alles dat leeft. Zo kennen we bijvoorbeeld vitaminen van A tot Zink en zinkzalf. Het natuurlijke oppervlak van het materiaal vormt een patina. Dit patina zorgt ervoor dat het voor meerdere generaties meegaat en vrijwel onderhoudsvrij is. Na de gebruiksfase is RHEINZINK 100% recyclebaar. Bovendien is voor de productie relatief weinig energie nodig. Lees hier meer over dit thema.

Hoe beoordeelt men de energiebalans van RHEINZINK materiaal?

RHEINZINK heeft een goede energiebalans. Het materiaal kan met weinig energie worden geproduceerd vanwege het relatieve lage smeltpunt. Omdat het aandeel secundair materiaal van schroot uit de RHEINZINK-productie samen met hergebruikt zink in het basismateriaal op 40% ligt, is de energiebehoefte uiteindelijk aanzienlijk lager dan bij volledig nieuw materiaal.

Hoe lang kan een dakbedekking van RHEINZINK worden gebruikt?

RHEINZINK producten zijn met een levensduur van meer dan 75 jaar (bron: Studie TNO, Breda) extreem duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij. Uiteraard moet het materiaal wel volgens aan de technische en bouwfysische eisen voldoen.

Wat is de levensduur van een RHEINZINK dakgoot

In een dakgoot hopen zich in de loop der jaren allerlei stoffen op, die deels het materiaal kunnen belasten en de levensduur nadelig beïnvloeden. Volgens recente studies wordt uitgegaan van een gemiddelde levensduur van ca. 40 jaar. Dit rekening houdend met de omgevingscondities van ca. 20 jaar geleden, die nog aanzienlijk slechter waren dan nu.

Wordt RHEINZINK hergebruikt?

RHEINZINK-materiaal dat na de gebruiksfase wordt gedemonteerd, kan via recyclebedrijven tot bijna 100% worden hergebruikt. Deze gesloten materiaalkringloop is al jaren gegarandeerd. Het aandeel hergebruikt materiaal ligt sinds jaren al boven de 90%. Een reden hiervoor is de hoge restwaarde tot wel 55 - 60% van de oorspronkelijke materiaalprijs. Dit is een bijzondere stimulans om oud en restmateriaal in te zamelen.

Hoeveel procent van het materiaal wordt hergebruikt bij RHEINZINK productie?

Het huidige aandeel van gerecycled zink uit de productie van RHEINZINK is 100%. Al het schroot uit de productie wordt zonder beperking ingezameld en hergebruikt. Dit systeem wordt gecontroleerd door ons geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagement conform NEN EN ISO 9001:2015 en NEN EN ISO 14001.

Hoe groot is het aandeel hergebruikt materiaal in RHEINZINK?

Dit aandeel hangt af van de grondstof. Het aandeel secundair materiaal in onze grondstof, zuiver zink, is momenteel 10% - dit betekent statistisch gezien dat 30 cm van een dakgoot van 3 meter al een keer in een zinken product is gebruikt.

Waarom gebruikt RHEINZINK niet meer hergebruikt materiaal?

Het antwoord ligt in de beschikbaarheid van schroot. Vanwege de lange levensduur van bouwproducten van RHEINZINK, zijn producten die meer dan 30 jaar geleden werden ingezet nog steeds in gebruik. Er is daardoor een beperkte hoeveelheid aanbod afkomstig van geïnstalleerde RHEINZINK-producten en andere zinkmaterialen in de bouw. 

Hoeveel grondstof is er nog voor de productie van zink?

Er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan naar zinkvoorraden. De gegevens die momenteel beschikbaar zijn, tonen zinkvoorraden die, zelfs zonder rekening te houden met het hergebruikte zink, op zijn minst de vraag naar zink voor de komende 700 jaar zullen dekken. 

Waar wordt zink nog meer gebruikt?

Zink wordt in veel toepassingen gebruikt, van de fabricage van autobanden, verf, verzinken van staal, via speelgoed tot cosmeticaproducten. Iedereen komt zink elke dag wel tegen, of het nu bij het douchen in de ochtend in de shampoo is of in de geneeskunde - bijv. in zinkzalven voor de behandeling van de huid.

In welke levensmiddelen komt zink voor?

In levensmiddelen is zink aanwezig als essentieel sporenelement. Een kilo rundvlees bevat 25 - 50 mg zink, een kilo havermout 70 - 140 mg. Gemiddeld hebben mensen ongeveer 10-15 milligram zink per dag nodig voor belangrijke lichaamsfuncties zoals de vorming van enzymen, groei, reproductie en genezing van wonden. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, wordt aangeraden om tot 25 mg zink per dag in te nemen.

Waarom is zink als zwaar metaal veilig?

Het materiaal zink wordt vanwege zijn soortelijk gewicht van meer dan 5 g per cm³ automatisch ingedeeld bij de zware metalen. Deze gewichtsclassificatie betekent echter niet dat het een giftige stof is. Zink is zelfs een belangrijk sporenelement en essentieel om te overleven! De hoeveelheden zink die het lichaam niet nodig heeft voor de eigen stofwisseling, worden op natuurlijke wijze uitgescheiden en worden niet opgeslagen zoals bij cadmium of kwik het geval is. Er geen leven zonder zink mogelijk!

Kan ik water uit een zinken goot op het oppervlaktewater lozen?

Water is een kostbaar goed. De toekomst van onze hele ecosysteem hangt af van de beschikbaarheid van dit natuurlijke element. Regenwater en grondwater zijn de basis voor een goed functionerend ecosysteem. Tegen deze achtergrond heeft milieuvriendelijk beheer van regenwater absolute prioriteit. Wettelijke richtlijnen van het Ministerie van I & M geven aan dat afwatering van regenwater over zinken dakvlakken officieel als onbedenkelijk is erkend. Van een verbod is dus geen sprake, immers het hele leven is geëvolueerd in aanwezigheid van in de natuur voorkomend zink.

In water, lucht en bodem komt een natuurlijke concentratie van zink voor. Ook regen- en drinkwater bevatten een bepaalde hoeveelheid zink. Een onmisbaar element dat in de vorm van het bouwmateriaal RHEINZINK nu ook in de architectuur van duurzame rol speelt.
Het gescheiden afvoeren van regenwater is tegenwoordig een standaard in de bouw. Opslag van regenwater kan in bijvoorbeeld een regenton, waarna het water gebruikt kan worden. Het afvoeren van regenwater naar het oppervlaktewater via een zinken goot of hemelwaterafvoerbuis vormt voor de aanwezige flora en fauna geen enkele bedreiging.

Voor meer informatie zie de website van Stichting Duurzaam bouwmetaal: www.duurzaambouwmetaal.nl

Waar kan ik RHEINZINK kopen?

Het materiaal RHEINZINK is verkrijgbaar bij alle goed uitgeruste gespecialiseerde groothandels in je regio. Een vakhandel in je regio vind je gemakkelijk met onze zoekfunctie voor dealers.