Duurzaam regenwatermanagement met RHEINZINK

RHEINZINK hemelwaterafvoer – Natuurlijk en duurzaam

Als  fabrikant van daken, gevels en hemelwaterafvoerproducten van zink heeft de duurzame omgang met regenwater onze aandacht en prioriteit.

Zink en water

Water is een kostbaar goed. De toekomst van onze hele ecosysteem hangt af van de beschikbaarheid van dit natuurlijke element. Regenwater en grondwater zijn de basis voor een goed functionerend ecosysteem. Tegen deze achtergrond heeft milieuvriendelijk beheer van regenwater absolute prioriteit. In water, lucht en bodem komt een natuurlijke concentratie van zink voor. Zink een essentieel metaal: mensen planten en dieren kunnen niet zonder! Ook regen- en drinkwater bevatten een bepaalde hoeveelheid zink.

Wettelijke richtlijnen geven aan dat afwatering van regenwater over een zinken dakvlak officieel onbedenkelijk is. 

Enkele decennia geleden was er discussie rondom het 'uitlogen' van zink via regenwater. Het klopt dat regenwater deeltjes zink mee neemt. Dat geldt voor zink, maar ook voor elk ander materiaal waar regenwater overheen stroomt, inclusief riet, aluminium en gecoate oppervlaktes. Afspoeling is er dus altijd, maar de relevante vraag is of afspoeling, bijvoorbeeld naar de bodem, een probleem is.

De milieu impact van bouwzink is de afgelopen decennia nationaal en internationaal zeer intensief onderzocht. Onder andere door het Nederlandse RIVM. De algemene conclusie is dat de toepassing van zink (in de bouw, inclusief verzinkte constructies) bij normaal gebruik geen negatieve invloed heeft op het milieu.

 

 

De Nederlandse overheid heeft de toepassing van zink in de bouw/constructies nooit verboden en is dat ook niet van plan. Omdat er hier en daar op lokaal niveau nog (historische) twijfels bestonden heeft het Rijk (mede op verzoek van de Stichting Duurzaam Bouwmetaal, DBM) gecommuniceerd dat de toepassing van zink is toegestaan en niet door lokale overheden kan worden ontmoedigd.

Er is dus geen sprake van een situatie waarbij de toepassing van zink kan worden beperkt. Indien er toch grote zorgen zijn, dan dient het bevoegd gezag dit aan te tonen met feiten en cijfers.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens op de website van de Stichting Duurzaam Bouwmetaal.