Prestatieverklaringen

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, vind je hier alle prestatieverklaringen voor onze CE-gemarkeerde RHEINZINK-bouwmaterialen als download. De CE-markering is onderdeel van onze leverpapieren of is op het product aangebracht.

Volledigheidshalve willen wij erop wijzen dat voor ons programma voor hemelwaterafvoer (DIN EN 612) conform de Bouwproductenverordening geen CE-markering kan worden gemaakt en daarom geen prestatieverklaringen kunnen worden verstrekt, aangezien deze norm niet geharmoniseerd is.

Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. Alle producten die door ons worden gemaakt voldoen aan de respectievelijke productnorm.

Neem voor oudere prestatieverklaringencontact op met ons.