Valbeveiliging

Voorschriften voor de montage van valbeveiliging

Met betrekking tot valbeveiliging is er een aantal wet- en regelgevingen van kracht. In het Arbobesluit krijgt valgevaar specifieke aandacht. Een groot deel van de voorschriften in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregelgeving komt voort uit de verplichtingen die de Europese Unie stelt. Deze wet- en regelgevingen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Strengere regels, nieuwe normen, jurisprudentie.


Valbeveiliging moet voldoen aan de EN 795 norm en veiligheidshaken moeten voldoen aan de EN 517. Wij adviseren altijd vooraf advies in te winnen bij een gespecialiseerd bedrijf. Ook de montage van valbeveilingsonderdelen dient te worden uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.

Latchways valbeveiling op RHEINZINK felsdak

Valbeveiliging van Latchways

Latchways heeft in samenwerking met RHEINZINK een valbeveiligingssysteem ontwikkeld voor felsdaken. Het systeem vangt de krachten op die optreden bij een val van het dak moeiteloos op, zonder het felsdak te beschadigen. Bij de meeste valbeveiligingssystemen wordt alleen de sterkte van het dakanker bepaald, en niet die van de onderconstructie. Dit is bij het Latchwaysanker wel bepaald.
Een in het dakanker geïntegreerde valdemper zorgt ervoor dat de krachten op het anker worden opgevangen en gelijkmatig over de onderconstructie overdeeld.


Het systeem wordt op de felsnaden geklemd en gaat dus niet door het dak heen. Het is toepasbaar tot een dakhelling van 25°. De felsklangen moeten volgens de voorschriften worden aangebracht. De maximale afstand tussen de klangen is 35 cm.


Verdere informatie, levering en montage via de Latchways vertegenwoordiging in Nederland: Eurosave Solutions: www.eurosafesolutions.com

 

Veiligheidshaken

Veiligheidshaken

Veiligheidshaken moeten op een dragende onderconstructie worden bevestigd en bestand zijn tegen hoge, schokkende belasting. Daarom is het doordringen van de RHEINZINK dakbedekking onvermijdelijk.

Veiligheidshaken hebben hun deugdelijkheid in de praktijk bewezen. Het systeem wordt met RVS schroeven direct op het dakbeschot bevestigd. De dakbedekking krijgt een uitsparing om de lengteverandering te kunnen opvangen.

RHEINZINK worldwide

Voor vragen en advies kunt u direct contact met ons opnemen:

 
T: 020-4352000