Privacy

Privacybleid van RHEINZINK

Hartelijk dank voor uw interesse in de website van RHEINZINK. Op deze website geven wij u technische informatie over onze dak- en gevelsystemen en het hemelwaterafvoerpakket.

De bescherming van uw gegevens nemen wij zeer serieus zodat u zorgeloos deze website kan bezoeken. Bescherming van uw privacy is van groot belang voor RHEINZINK GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 90, 45711 Datteln (Duitsland), met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Onze werknemers zijn verplicht tot geheimhouding en worden geregeld op dit gebied geschoold.

Hieronder geven wij een korte samenvatting hoe wij uw data beschermen en wat uw online aanvragen voor gevolgen hebben voor u. Wij houden ons aan de wettelijk eisen van de Federal Data Protection Act (BDSG/„Bundesdatenschutzgesetz“), German Telemedia Act (TMG) en andere regels betreffende gegevensbescherming.

U kunt ons vertrouwen als het om uw persoonlijke gegevens gaat! Uw gegevens worden verwerkt onder hoge veiligheidsstandaard in ons datacenter in Duitsland en gecodeerd volgens de huidige stand der techniek indien deze worden verzonden naar onze dochterondernemingen of deelnemingen.


Bezoekersdata

Als u onze pagina opent ontvangt RHEINZINK GmbH & Co. KG bezoekersdata, welke wordt opgeslagen voor controle en backup redenen en is voor ons als website aanbieder niet bedoeld om een natuurlijk persoon te identificeren met betrekking tot:


- de naam van uw Internetprovider
- uw land
- de doorverwijzende webpagina
- de zoekterm, als u ons via een zoekmachine hebt gevonden
- de User-tool (browser, operating system) waarmee u ons bezoekt
- de bestanden die u heeft gedownload van de website (bijv. PDF en Word bestanden)
- de verblijfsduur op de website
- de datum en tijd van bezoek
- uw IP-adres

De bovengenoemde data wordt geanalyseerd door RHEINZINK GmbH & Co. KG en is bedoeld voor verbetering van ons aanbod en de website.


Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die expliciet gebruikt worden om u identiteit te bepalen. Volgens § 3, clausule 1 van de Federal Data Protection Act, omvat dit bijvoorbeeld uw naam, uw post- en e-mailadres. In tegenstelling tot de bezoekersdata, bewaren wij alleen vrijwillig opgegeven gegevens, zoals bij registratie, onderzoek, prijsvragen, informatieaanvragen, aanmelding nieuwsbrief of online bestellingen.

Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere dan redelijke of afgesproken doelen.

Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief dan kunnen wij u gegevens ook gebruiken voor publicitaire redenen, totdat u zich afmeld voor onze nieuwsbrief


Doorgeven persoonlijke gegevens aan derden

Soms werkt RHEINZINK GmbH & Co. KG samen met partners. De partners houden zich aan dezelfde regels betreffende gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gedeeld bij:


- Verwerking van bestellingen, zoals online bestellingen
- In speciale gevallen, om te voldoen aan de door u gevraagde dienst

RHEINZINK GmbH & Co. KG stuurt derden geen overige informatie dan noodzakelijk, zoals informatie over uw interesses. Alleen in het geval van wettelijke verplichting wordt persoonlijke informatie aan overheidsinstanties verstrekt.


Links

Onze website bevat zogenoemde hyperlinks naar websites van andere leveranciers, met name gerelateerde bedrijven of instellingen. Als een hyperlink u doorverwijst van onze website naar een andere website, dan ziet u dit aan het wijzigen van de URL.

Als een hyperlink u heeft doorverwezen naar de website van een partner of adverteerder, dan gelden de privacyvoorwaarden van deze partner. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van data door derden, omdat wij geen invloed hebben op deze partijen.


Disclaimer verantwoordelijkheid betreffende links

In zoverre onze websites hyperlinks bevat naar derden, verklaren wij hierbij het volgende:

Wij hebben geen enkele invloed gehad op de vormgeving of inhoud van de gelinkte pagina's. Dit geldt voor het moment dat deze pagina’s online werden gezet en/of de link werd geplaatst, en voor een later tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het bijwerken of wijzigen van de pagina's. Wij en onze data providers zijn niet in staat om de gelinkte pagina's met betrekking tot de inhoud controleren, noch zijn wij in staat om enige invloed uit te oefenen op de inhoud van deze pagina's. Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat het ontwerp en inhoud niet onder onze verantwoordelijkheid valt, en wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van deze pagina's.
Recht op informatie en recht op herroeping

Als u een schriftelijk verzoek indient bij RHEINZINK GmbH & Co KG of bij een vertegenwoordigende partij, waarin staat dat u wilt dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, niet worden gebruikt of verwijderd, zullen we natuurlijk onmiddellijk aan uw verzoek voldoen. Als u een geregistreerde gebruiker bent, bieden wij u ook de mogelijkheid de gegevens te bekijken en, indien nodig, te verwijderen of wijzigen.

Bepaalde diensten op onze website, in het bijzonder aanvragen voor brochures of informatie, kunnen alleen worden gebruikt als u ermee instemt uw gegevens te versturen en te verwerken.

U kan op elk moment en zonder opgaaf van reden gratis uw gegevens bij RHEINZINK verkrijgen. U kunt op elk moment de gegevens die we verzameld hebben blokkeren, wijzigen of verwijderen, en bezwaar maken tegen het verzamelen van anonieme gegevens, die gebruikt worden voor doeleinden met betrekking tot optimalisatie van onze website. Daarnaast kunt u ook, op elk moment en zonder opgaaf van redenen, uw toestemming intrekken die u ons hebt gegeven voor het verzamelen en gebruiken uw gegevens.

Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek aan het volgende contactadres:

RHEINZINK GmbH & Co. KG
Afdeling ASB Informationstechnik GmbH
Data protection officer
t.a.v. Mr. Uwe Breuer
Buschstr. 76
47166 Duisburg  Duitsland

Het gebruik van cookies door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en de website te helpen te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering zal Google de laatste octet van het IP-adres anonimiseren voor de lidstaten van de Europese Unie, alsook voor andere partijen van de Overeenkomst binnen het Europese Economische Gebied. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd en verkort door Google-servers in de Verenigde Staten. Namens de website provider zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van het websitegebruik, het analyseren van de de website-activiteit voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik voor de website-exploitant. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instelling van uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u niet in staat bent om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen en het gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. U kunt het gebruik van Google Analytics te weigeren door te klikken op de volgende link. Een opt-out cookie zal worden ingesteld op de computer, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst bij het bezoeken van deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen

 Nadere informatie over de voorwaarden van het gebruik en de privacy van gegevens is te vinden op www.google.com/analytics/terms/gb.html of op https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Houdt u er rekening mee dat op deze website de Google Analytics code is aangevuld met "gat._anonymizeIp ();" om het geanonimiseerde verzamelen van IP-adressen (de zogenaamde IP-masking) te waarborgen.We maken ook gebruik van Google Analytics om gegevens van AdWords voor statistische doeleinden te analyseren. U kunt deze deactiveren in het gebruik van de advertenties voorkeuren manager (www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).


U kunt uw browser zo instellen dat u ofwel in kennis worden gesteld van de cookie-plaatsing, en te beslissen of u deze wilt accepteren, of u kunt cookies volledig weigeren. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de instructies voor gebruik van uw internet browser. Weigering van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen terwijl u surft op internet, waaronder ook de website van RHEINZINK. Cookies dienen uitsluitend om uw pc te identificeren. Het gebruik van cookies om diensten te personaliseren is onvermijdelijk. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Bovendien, onze cookies kunnen alleen gelezen worden door ons en niet door een andere website. De meeste browsers zijn ingesteld op een zodanige wijze dat ze cookies automatisch accepteren. Als u dit niet wilt, kunt u deze functie uit te schakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. Natuurlijk kunt u onze website ook bekijken zonder cookies, maar dit kan een aantal functies beperken.


Zijn cookies gevaarlijk?

Cookies leveren geen enkel gevaar op voor uw computer. Sommige bedrijven gebruiken cookies om gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden te verzamelen. Onze cookies dienen uitsluitend voor het eerder genoemde doel. U kunt ofwel uw browser zo instellen dat deze onze cookies toe staat, of u kunt onze website gebruiken zonder cookies. In dit geval zult u eerder ingevoerde informatie bij een volgende bezoek opnieuw moeten invoeren.

Cookie waarschuwingen

Uw browser kan zo ingesteld zijn dat u een waarschuwing krijgt wanneer u een cookie ontvangt. Aangezien de cookies telkens opnieuw worden verzonden bij een pagina van de RHEINZINK website, kan dit bericht heel vervelend zijn. U kunt deze waarschuwingen in uw browser deactiveren.

Andere actieve inhoud (bv. JavaScript, ActiveX)
JavaScript, ActiveX of andere controle-elementen en talen kunnen om veiligheidsredenen op elk gewenst moment worden uitgeschakeld via uw browser. Onze websites blijven zelfs zonder JavaScript toegankelijk.

Beveiliging van gegevens

RHEINZINK heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingesteld om de persoonlijke gegevens die wij beheren te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische vooruitgang.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen op RHEINZINK-servers in Duitsland.


Afwijzing van aansprakelijkheid voor schade

Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade (ongeacht hun oorzaak) als gevolg van het gebruik van onze website en onze online shop, in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevend personeel of andere plaatsvervangende personen. Dit geldt ook in geval van schending van de verplichtingen uit preliminaire of subsidiaire overeenkomsten, in het geval van een onrechtmatige daad, evenals in het geval van indirecte schade veroorzaakt door een defect.

Wij zijn slechts aansprakelijk indien de mate waarin de schade zich heeft voorgedaan voorzienbaar was. Verder is onze garantie, met betrekking tot het bedrag, beperkt tot EUR 3.000.00 per schadegeval.

Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing indien de schade is gebaseerd op een grof nalatig plichtsverzuim van de kant van een van onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevend personeel of andere plaatsvervangende vertegenwoordigers. Onaangetast blijven vorderingen die voortvloeien uit te kwader trouw verzwijgen, uit een garantie (van kwaliteit) in termen van § 444 Duits Burgerlijk Wetboek, in het geval van schade van het verlies van leven, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid als in het geval van claims op basis van de product Liability Act.


Implementatie en naleving van deze privacy policy

RHEINZINK GmbH & Co KG verplicht zich te houden aan de hiervoor genoemde punten met betrekking tot gegevensbescherming. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke betreffende gegevensbescherming, die ook beschikbaar is in het geval van een verzoek om informatie, suggesties of klachten:


RHEINZINK GmbH & Co KG
ASB Informationstechnik GmbH
Afdeling gegevensbescherming
t.a.v. de heer Uwe Breuer
Buschstr. 76
47166 Duisburg  Duitsland


U kunt de heer Breuer ook bereiken via e-mail: Datenschutz(at)rheinzink.de


Opmerking met betrekking tot onze copyrights en andere eigendomsrechten

Wij behouden ons het recht tot alle pagina's van onze website, met name met betrekking tot het ontwerp, de presentatie, inhoud en aanbiedingen, alsmede de bijbehorende software en de inhoud ervan, alle auteursrechten en andere eigendomsrechten.

Voorbehoud

Houdt u er rekening mee dat onze voorschriften inzake gegevensbescherming als gevolg van veranderingen in de genoemde diensten of door wijzigingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen worden herzien. Wij zullen u via e-mail van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen en, waar nodig, uw toestemming vragen bij veranderde regelgeving.

Datteln, 23 oktober 2014

RHEINZINK worldwide

Voor vragen en advies kunt u direct contact met ons opnemen:

 
T: 020-4352000