Hemelwatermanagement

Inflitratie van hemelwater

Hemelwater

Water is een kostbaar goed. De toekomst van onze hele ecosysteem hangt af van de beschikbaarheid van dit natuurlijke element. Regenwater en grondwater zijn de basis voor een goed functionerend ecosysteem. Tegen deze achtergrond heeft milieuvriendelijk beheer van regenwater absolute prioriteit. Wettelijke richtlijnen van het Ministerie van I & M geven aan dat afwatering van regenwater over zinken dakvlakken officieel als onbedenkelijk is erkend. Van een verbod is dus geen sprake, immers het hele leven is geëvolueerd in aanwezigheid van in de natuur voorkomend zink.

In water, lucht en bodem komt een natuurlijke concentratie van zink voor. Ook regen- en drinkwater bevatten een bepaalde hoeveelheid zink. Een onmisbaar element dat in de vorm van het bouwmateriaal RHEINZINK nu ook in de architectuur van duurzame rol speelt.
Het gescheiden afvoeren van regenwater is tegenwoordig een standaard in de bouw. Opslag van regenwater kan in bijvoorbeeld een regenton, waarna het water gebruikt kan worden. Het afvoeren van regenwater naar het oppervlaktewater via een zinken goot of hemelwaterafvoerbuis vormt voor de aanwezige flora en fauna geen enkele bedreiging.

Voor meer informatie zie de website van Stichting Duurzaam bouwmetaal.

www.duurzaambouwmetaal.nl

 

Download
Als download markeren? Klik op de titel Aanvullend per post bestellen Grootte Type Taal Datum
alles kiezen alles kiezen
  
RHEINZINK DAKAFVOERSYSTEMEN
2 MB PDF Nederlands 04.04.13


RHEINZINK worldwide

Voor vragen en advies kunt u direct contact met ons opnemen:

 
T: 020-4352000