Garanties en certificaten

Garantie

RHEINZINK biedt titaanzink dat volgens de hoogste kwaliteitsnormen is geproduceerd. De bijzondere lange levensduur van onze producten en de recyclebaarheid van ons materiaal spreken voor zich. Ons vertrouwen in onze producten is zo groot dat we er tot 40 jaar garantie op geven.

  • 40 jaar projectgarantie op oppervlakten CLASSIC en prePATINA
  • 20 jaar garantie op RHEINZINK-PV
  • 20 jaar projectgarantie Clipfix

Meer dan de norm - QUALITIY ZINC

Wat betreft materiaalkwaliteit gaat RHEINZINK veel verder dan de vereiste EN 988 norm en is het de enige titaanzinkfabrikant die de hoogste kwaliteit biedt, met het QUALITY ZINC keurmerk. RHEINZINK wordt vrijwillig onderworpen aan de strenge controle door TÜV Rheinland volgens de eisen van QUALITY ZINC. Deze externe controle wordt vier keer per jaar onaangekondigd uitgevoerd door een inspecteur van TÜV Rheinland. 

KOMO

KOMO certificering

RHEINZINK bladzink, dakgoten en hulpstukken, hemelwaterafvoerbuizen en hulpstukken en maatwerk goten zijn KOMO gecertificeerd. De KOMO certificering is gebaseerd op een BRL (Beoordelingsrichtlijn), en is een aanscherping van de geldende EN normering. Met een KOMO certificering voldoet het product aan de eisen die worden gesteld in de Nederlandse bouw.

ISO-certificering voor het milieu

RHEINZINK zet zich in voor het milieu en dit is door onafhankelijke instellingen gecontroleerd en gecertificeerd.

We documenteren ons milieubewust handelen, onder andere door de introductie van het milieumanagementsysteem ISO 14001, getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland, en bovendien door de introductie van gecertificeerd energiebeheer volgens EN ISO 50001. Het is onze bedoeling om energie en grondstoffen te besparen en de milieu-impact van onze producten zo laag mogelijk te houden.

REACH-wetgeving EG/1907/2006

  • RHEINZINK is niet onderworpen aan registratie in de REACH-wetgeving, aangezien het een product is en geen stof. Vandaar dat alleen de bestanddelen als zodanig door de fabrikant moeten worden geregistreerd.
  • Onze grondstofleveranciers hebben hun stoffen geregistreerd wanneer deze onder de REACH-verordening vallen.

  • RHEINZINK-producten bevatten geen SVHC-stoffen in concentraties > 0,1% en zijn daarom niet meldingsplichtig.

  • REACH-bewijs

Levenscyclusanalyse

De certificering van gebouwen aan de hand duurzaamheidscriteria wint wereldwijd aan belang. RHEINZINK heeft een EPD (Levenscyclusanalyse) laten maken voor haar producten. Op basis van deze informatie is RHEINZINK is opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMDB), wat de basis vormt voor het maken van duurzaamheidsberekeningen voor gebouwen, zoals de milieuprestatieberekening.

C2C Cradle to Cradle certificaat

RHEINZINK is sinds 2009 gecertificeerd volgens “Cradle to Cradle”-criteria. De basis van een Cradle to Cradle certificering is dat alle materialen in een product zonder kwaliteitsverlies en restproducten nuttig kunnen worden ingezet in een nieuw product en zo binnen dezelfde gebruikscyclus blijven. In tegenstelling tot de term recycling is de basis van Cradle to Cradle dat het materiaal minimaal zijn oorspronkelijke waarde terugkrijgt in een nieuwe toepassing (upcycling) en niet op een andere, laagwaardige manier wordt toegepast (downcycling). Door het sluiten van deze technische of biologische kringloop wordt afval en vervuiling van het milieu voorkomen. 

Lees hier meer over RHEINZINK en Cradle to Cradle.

Bescherming tegen elektrosmog

De Internationale Gesellschaft für Elektrosmogforschung (IGEF e.V.) heeft de beschermende eigenschappen van RHEINZINK onderzocht. Het resultaat: meer dan 99% van de aanwezige elektromagnetische straling wordt afgeschermd, als de constructie geaard is. Metingen bij mensen bevestigen de technische meetwaarden en tonen - vooral wanneer geaard - een harmoniserend effect op hart, bloedcirculatie en zenuwstelsel.