Cradle to Cradle: actueler dan ooit!

Cradle to Cradle

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn is in de bouw een grote verduurzamingsslag te maken. De bouwsector is goed voor meer dan 10 procent van de wereldwijde CO2 emissies. Daarnaast zijn er in Nederland ca. 2,7 miljoen slecht geïsoleerd woningen. Het verduurzamen van deze woningvoorraad is een grote uitdaging. Het verbeteren, isoleren het aanpassen van installaties van woningen zorgt voor een toename in materialen.

Het hergebruiken van materialen zorgt logischerwijs voor een reductie van primaire grondstoffen. Grondstoffen worden schaarser en de energie voor de productie zorgt voor een grote uitstoot van Co2. Daarom is de keuze voor circulaire materialen een logische: door demontabel en flexibel te bouwen zijn gebouwen eenvoudig aan te passen aan nieuwe standaarden of eisen. Cradle to Cradle garandeert gezonde materialen die zorgen voor een gezond binnenklimaat en geen schade aan het milieu veroorzaken. Afval wordt voorkomen en slechte, niet herbruikbare materialen zullen langzaam verdwijnen.

Cradle to Cradle is de standard voor veilige, circulaire en verantwoordelijk gemaakte producten. Het centrale idee achter C2C is om afval te voorkomen door het product als voedsel voor een nieuw product te laten dienen. Dit kan door het product te laten composteren en daarmee als voeding voor nieuw leven te laten dienen (de biologische kringloop) of door het volledig en zonder kwaliteitsverlies te upcyclen (de technische kringloop). Afval is dus uitgesloten. Daarbij is het zeer belangrijk dat het materiaal geen schadelijke stoffen mag bevatten. Het hergebruiken van een product dat schadelijk is voor het milieu zorgt er alleen maar voor dat het uiteindelijk alsnog in het milieu terecht komt. Als een slecht product volledig circulair is, is het eigenlijk een perfect slecht product geworden.

Producten die Cradle to Cradle gecertificeerd zijn worden beoordeeld op de volgende eigenschappen:

  • Gezonde materialen: zorgen dat materialen veilig zijn voor mens en milieu
  • Product circulariteit: een circulaire economie mogelijk maken door regeneratieve producten en procesontwerp
  • Schone lucht en klimaatbescherming: schone lucht, hernieuwbare energie bevorderen en schadelijke uitstoot verminderen
  • Water en bodem: zorgen voor schoon water en gezonde bodems
  • Sociale rechtvaardigheid: mensenrechten respecteren en bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving

RHEINZINK is al bijna 10 jaar Cradle to Cradle gecertificeerd. Daken, gevels en hemelwaterafvoerproducten gemaakt van RHEINZINK zijn voorzien van een C2C Bronze certificering. RHEINZINK past hiermee ook aantoonbaar binnen een circulair bouwen: het materiaal gaat decennialang mee, is onderhoudsvrij, eenvoudig demontabel en volledig recyclebaar. Recycling wordt ook werkelijk waargemaakt: zink wordt ingezameld en via de oud metaalhandel terug in de productieketen gebracht. Het aantal C2C bouwmaterialen groeit nog steeds en vormt voor veel ontwerpers een goed handvat bij het realiseren van gezonde circulaire gebouwen.

Circulaire materialen zijn fiscaal interessant om toe te passen. De MIA (investeringsaftrek) biedt 45% investeringsaftrek en de VAMIL biedt 75%afschrijving (www.rvo.nl)